FAKTOR TERMINÁL

Úton - leírás

Az Úton 2016. januárjában kezdődött, mely során hetente műhelymunkát tartunk az otthon növendékeinek. A foglalkozások játékos formában történnek, a feladatok a csoport igényeihez idomulva sokfélék: koncentrációt növelő, bizalomépítő, kreativitást fejlesztő, kooperációra késztető feladatok, drámajáték, irányított beszélgetés. Ezek a játékok teret adnak személyiségük kibontatozására, közösségépítő, önbizalom-növelő, készségfejlesztő hatásuk van. A gyakorlatok elősegítik a reflexív gondolkodást, fejlesztik az empátiakészséget, ösztönzik az önálló véleményalkotást, javítják a gyermekek énképét. Ennek során a növendéknek alkalmazkodnia kell felnőtthöz, társakhoz, normákhoz, szabályokhoz, feladatok elvégzésére kell képesnek lennie. Célja továbbá az is, hogy elősegítse szocializációjukat, egyben alkalmassá tegye őket a különböző csoportszíntereken való együttműködésre. A foglalkozások fokozatosan egyéb elemekkel is bővülnek, immár célirányosan a későbbi, más intézetekhez történő látogatást is előkészítik.

A fiatalokkal történő foglalkozásokról, és a projekthez kapcsolódó egyéb eseményekről március végére készül egy 25-30 perces film.

Januárban kezdjük meg felvenni a kapcsolatot azon intézményekkel, amelyek április és május folyamán szívesen fogadnak bennünket. Terveink szerint 8 projektbemutatót fogunk tartani. A jó gyakorlat bemutatása az intézetekben, a projektben résztvevő 2-3 növendék (az utazások során mindig változó lányok), a rendező, drámapedagógus és egy tapasztalt moderátor részvételével történik. A film levetítése után vezetett beszélgetés során kérdezhetnek a fiatalok csapatunktól. Itt a növendékeink újból lehetőséget kapnak a pozitív tapasztalataik, sikerélményeik megfogalmazására kortársaik előtt, és az adott intézet neveltjei is közvetlen módon juthatnak számukra érdekes, fontos információkhoz. Mivel a növendékek az országos szinten is ismert, esztregomi speciális intézény lakói, így véleményük, helytállásuk példamutató, tiszteletet ébresztő lehet más állami gondozásban nevelkedő fiatal számára is.

A film és beszélgetés után az adott intézet lakói közül egy kisebb csoporttal (kb.15 fő) és a csapatunk fiataljaival közösen egy foglalkozást is tartunk. Ez a közös élmény még közelebb hozhatja, megvilágíthatja a módszer jellegét az adott intézetből bevont fiatalok számára.

Reményeink szerint tudunk ilyen projektbemutatót tartani a fiatalokkal kapcsolatban lévő dolgozóknak, segítőknek is (szociális munkások, rendőrök, nevelők stb). Itt ugyanaz a tematika érvényesül, mint a fiataloknál: vetítés, beszélgetés, sajátélményes közös munka.

Back to Top