FAKTOR TERMINÁL

Anna néni - leírás

Projektünk célcsoportja a ország különböző helyein állami gondozásban élő gyermekek.
Elsősorban azon intézményekre koncentrálunk, ahol az otthon adottságaiból következően nagy számban élnek olyan fiatalok, akik a gyermekprostitúcióban akár mint áldozatok, akár mint futtatók érintettek. Ezek az otthonok olyan zárt intézmények, ahol azok fiatalkorúak élnek, akik deviáns, kriminális magatartásuk miatt sem családban, sem az intézeti gondozás más formájában jelenleg nem megtarthatók, nevelhetők. Sajnos, más intézeti gondozásban felnövekvő gyermekek veszélyeztetettsége is erőteljes a drog, a szegénység, a megfelelő családi háttér hiánya miatt. Ezen súlyosan sérült gyermekek személyiségállapota, antiszociális magatartása miatt személyiségük pedagógiai, pszichológiai módszerekkel való fejlesztése az elsődleges cél, többek között a további bűnkövetői magatartás megállítása, vagy az áldozattá válás elkerülése okán.
Ezt szolgálja projektünk is, mely – az intézetek szakmai megközelítésével egybecsengve – a művészetterápián, a saját élmény erejével igyekszik segíteni az ott dolgozók pedagógiai, fejlesztő munkáját. A művészet jellem és életvitel formáló ereje mára megkérdőjelezhetetlen. A művészetterápia sajátélményes megközelítése pedig a fiatal korosztálynál rendkívül eredményes. Ezen intézményekben élő fiatalok a körülményeikből fakadóan egyáltalán nem, vagy csak alig jutnak ilyen élményhez, ami pedig a mindennapos, szigorú szabályok köré szervezett nevelő munka nagy eredményeket hozó kiegészítése lehetne. A tiltás, az elhallgatás igazán nem vezet eredményre ennél a korosztálynál, azonban az érzelmi szintem megélt, saját tapasztalat hosszútávon beágyazódhat és joggal várhatunk tőle változásokat.

Egyesületünk 2016 tavaszán mutatta be az Árvaálom projektünk részeként, a gyermekprostitúció témáját feldolgozó színdarabot, mely nagy országos figyelmet kapott. A projekt továbbélt úgy, hogy egy egyesület segítségével, és a BM támogatásának köszönhetően, 8 vidéki intézethez jutott el a projektről készült dokumentumfilm. Ezen intézményekben a jelenlévő fiatalokkal, az Árvaálom projektben résztvevő lányok tapasztalati szakértőként történő aktív közreműködésével be is mutatták, fel is dolgozták az alkotó folyamatot, ezzel egy másik, színtérbe emelve ezt az igen érzékeny témát az érintett fiatalok körében.
A projekt igen eredményesen zárult és a visszajelzések alapján, szinte kivétel nélkül visszavárják magát a színdarabot ezekbe az otthonokba, ezzel folytatva a témáról folyó diskurzust, és az ott élők aktív bevonásával továbbgondolva a témát, keresni kívánják a megoldási lehetőségeket. Egyesületünk szeretné ezt nagyarányú érdeklődést és nyitást megragadva folytatni a korábban megkezdett munkát. Tapasztalataink alátámasztják, hogy a saját élményen keresztül történő problémafeldolgozás hatékony eszköze a pedagógiának. A művészetpedagógia mára igen szerteágazó formában segíti az oktató, nevelő munkát. A kreatív művészi aktivitás, a külső kontrollosságtól az önszabályozó funkciók felé való fejlesztésre is kiválóan alkalmas, mely az intézetben, családotthonban megalapozott következetes nevelési folyamat kiegészítése, továbbépítése is.

Back to Top