FAKTOR TERMINÁL

Üdvözlet az érkezőnek! - leírás

Üdvözlő szerenád a IX. kerületben született csecsemők és családjuk részére, a Ferencvárosban élő gyermekekből és felnőttekből álló alkalmi kórus jóvoltából. Ezekkel a közös éneklésekkel köszöntjük, és fogadjuk be az újszülötteket a IX. kerületbe.
A projekt a kerületi védőnői szakszolgálat segítségével zajlik. Az alkalmi kórus magját az a Magamnál jobban kórus adja, melynek létrejötte is szorosan Ferencvároshoz kötődik., és amely ez alkalomból kiegészül a Thaly Kálmán utcai, Csicsergő óvoda kis növendékeivel.

Ferencvárosban igen eltérő szociális és gazdasági háttérrel bíró családok élnek. A különböző családok között nem sok átjárás van, és az ebből fakadó idegenkedés, elzárkózás jelei itt, a kerületben, a mindennapokban is markánsan tapasztalhatók. Ez gyakorta megnehezíti az együttélést. De akár egy ház lakóközössége is, sok esetben - a mindennapi rutinból fakadóan (üres-e a kuka? Mi van a takarítással? stb) - csupán a közös nehézségeket élik meg együtt. Egy közösség, vagy embercsoport számára az egyik legjobb közeledési lehetőség, a közös pozitív élmény, az egymás felé fordulás egy védett, inspiráló helyzetben. A saját házam (a váram), és a művészet, a zene pedig éppen ilyen.
Projektünk szempontjából a közös pont a gyermek. Az újszülött érkezése mindig (vagy sajnos csak többnyire) pozitív hozzáállást, nyitottságot indukál az emberek között. Erre az emberi alap-sajátosságra építve kívánjuk az itt élőket egy szerethető, és a mi részünkről kellőképpen távolságtartó helyzetben közel hozni egymáshoz, és a közös pozitív élmény kapcsán olyan szituációt teremteni, ami későbbi, akár folyamatos kapcsolódást tesz lehetővé számukra.

A projekt veleje, hogy a IX. kerületben született csecsemők és családjuk, a gyermek születése után, kis szerenádot kapnak, egy IX.kerületi  - és akár más kerületből érkező - gyermekekből és felnőttekből álló alkalmi kórus jóvoltából. Ezekkel a közös éneklésekkel kívánjuk köszönteni, és befogadni az újszülötteket a IX. kerületbe. A kisbabás szülőket a szerenád után meghívjuk egy tejfakasztó, vagy lazító közös (alkoholmentes) sörözésre az Élesztőházba. (A minikoncertekre valószínűleg legkorábban a baba 2-3 hónapos korában kerülhet sor.)
A projektet a kerületi védőnői szakszolgálat segítségével indítjuk be. A védőnő kapcsolata a kismamákkal teszi lehetővé azt, hogy megtaláljuk és megkezdjük az ismerkedést az olyan kisgyermekes családokkal, akik ezt szívesen fogadnák. Az alkalmi kórus magját az a Magamnál jobban kórus adja, melynek létrejötte is szorosan Ferencvároshoz kötődik. A felnőtt kórus kiegészül a Thaly Kálmán utcai, Csicsergő óvoda kis növendékeivel, akik közös próbák során kapcsolódnak a kórushoz, és vesznek részt a szerenádokon.

Szeretnénk, ha a IX. kerület érintett lakóközösségeinek tagjai közelebb kerülnének egymáshoz; valamint ha úgy a kerületben, vagy akár a város/ország más területein is híre menne a kezdeményezésnek, ezzel mintegy pozitív, közösségépítő mintát adva más települések lakók számára is. De Ferencvárosban sem csupán azokhoz a lakókhoz jut el a program, akik az újszülöttel egy házban élnek. A környék más házaiban is hallható az énekszó, és az utcákon vonuló kórus is minden bizonnyal magára irányítja az itt élők figyelmét. Ezen keresztül beindulhat az addig egymás számára ismeretlen emberek között is a diskurzus. Reményeink szerint az érintett kisbabás családok olyan közös élmény részeseivé válnak, amely megerősíti a kerülethez való kötődésüket, és későbbi aktív közösségi munkálkodásra ösztönzi őket – a korábbi tapasztalataink ezt bizonyítják.
Bízunk benne, hogy a zene erejével közel kerülhetünk olyan családokhoz is, akik egyébként zárkózottak, elutasítóak. A Csicsergő óvoda gyermekeinek a projekt során olyan közös élményben lesz részük, amely a későbbi életük során is érzékenységre, nyitottságra, aktivitásra ösztönzi őket azokban a közösségekben, ahová kerülnek. A kerület több intézményének (Védőnői szolgálat, Csicsergő óvoda, Ferencvárosi Tanoda, Élesztő) egyidejű bevonása, a későbbiekben megkönnyítheti az együttműködést közöttük.

Back to Top