FAKTOR TERMINÁL

Befonó - leírás

Árvaálom projekt Esztergomban
2016. február 25.

Az Árvaálom projekt két talán legfontosabb eleme az állami gondozásban élő fiatal lányok helyzetének megismertetése a társadalommal, valamint művészi munka segítségével az önbecsülésük és önértékelésük megerősítése.
Ezek a lányok élethelyzetükből adódóan sokkal erősebben vannak kitéve a prostitúció (és az ehhez kapcsolódó emberkereskedelem), de akár a kábítószer függőség veszélyének is. Ezzel kapcsolatban – egy-egy bulvár hírtől eltekintve - alig van hiteles információja a szélesebb társadalomnak – és sajnos a közszférának is.
Az Árvaálom felhívja a figyelmet erre a társadalmi problémára, és a bevont fiataloknak újfajta értékrendszert, kapcsolati tőkét és életvezetési modellt kínál.

Az Esztergomi Befonó alapvetően a társadalmi felelősségvállalás, a figyelemfelhívás és tájékoztatás oldaláról erősíti tovább a projektet. De lehetőséget kínál azon lányoknak is aktív közreműködésre, akik érdeklődök, együttműködők a projektet illetően, azonban magas számuk miatt nem bevonhatók a későbbi színházi előadásba.

Az esztergomi intézet, ahol munkánk folyik, különleges gyermekotthon, feladata a súlyos beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő 12-18 éves korú intézeti és állami nevelt leányok korrekciós személyiségfejlesztése, oktatása, képzése. Ezért rendkívül örömteli, hogy az intézet 62 bentlakója közül, 22 növendék érdeklődött a projektben való részvétel iránt, akik közül 15 lánnyal kezdtük meg a munkát 2015. áprilisában (nagyobb létszámmal sajnos nem tudunk megfelelő színvonalon dolgozni). Lelkes, aktív csoport az övék, a lányok szívesen jönnek a foglalkozásra és mára már rendkívül együttműködők. Ebből a 15 fős csoportból kerül ki az a 7-8 fiatal, akik a későbbi színházi előadásban is szerepelni fog. Viszont senkit nem szeretnénk a csoportból elveszíteni, ezért ez a Befonó remek alkalom arra is, hogy azok a fiatalok is egy közös cél felé törekedjenek velünk, akik a későbbi előadásban szerepleni nem tudnak. A Befonóban részt vesz az intézet néhány dolgozója (akik a projekt teljes időtartama alatt rendkívül együttműködően és segítőkészen támogataják munkánkat), az Árvaálom csoport tagjai, valamint az intézet más növendékei is. Számukra januárban, februárban külön workshopokat szervezünk társművészek bevonásával (koreográfus, zenészek), mely során felkészülünk a februári Befonó térspecifikus eseményére.

Másik fontos feladatunk, hogy erőteljes pr munkával felkeressünk és meghívjunk olyan médiumok szakembereit, amelyek véleményükkel, híradásukkal jelentős befolyással bírnak a szélesebb rétegek felé (Kossuth Rádió, Klub Rádió, Civil Rádió, Népszabadság, Magyar Narancs, Origó, Index, Nők Lapja, Duna Televízió stb munkatársai). Őket és a projekt támogatóit hívjuk meg a Befonóra, egy délutáni esztergomi látogatásra a nevelőotthonba. Az Árvaálom színházi előadás bemutatására 2016. március 17-én a Trafó Kortárs Művészetek Házában kerül sor. Néhány héttel korábban, 2016. február 25-én kerül megrendezésre a Befonó. A Trafóban találkozunk ekkor is a meghívott szakemberekkel, itt rövid ismertetőt adunk az Árvaálom projektről, és interaktív akción keresztül, játékosan máris bevonjuk a megjelent riportereket, újságírókat. Ezután busszal közösen utaztattuk a meghívottakat Esztergomba, ahol már várnak bennünket az intézet munkatársai, az intézetben élő növendékek, és az Árvaálom előadás néhány színésze, akik szintén közreműködnek a Befonóban.
Az Esztergomi Nevelőintézetben a busz utasai résztvesznek egy körsétán, mely során bemutatjuk az intézetet, az ott dolgozó embereket és a növendékeket. Ezen keresztül betekintést nyernek az ott élők hétköznapjaiba, problémáikba, örömeikbe. Ez a séta azonban nem csupán informatív jellegű. Kisebb jelenetek, akciók közé ágyazzuk be a beszélgetéseket, rövid nyilvános interjúkat, melyeket a növendékek, az intézeti dolgozók és néhány színész ad elő. Így az esemény leginkább egy térspecifikus dokumentumszínházi előadásként értelmezhető. Az intézeti körsétát egy rövid ízelítő zárja a tornateremben (ahol akkor már 1 éve folynak a workshopok), mely során betekintést engedünk a meghívottak számára az intézetben zajló műhelymunkába.
Ezután az intézet étkezdéjében közös, korai vacsorára hívjuk meg a résztvevőket. Itt a fiatalokkal, az ottani dolgozókkal együtt költhetnek el egy különleges vacsorát. A vacsora végeztével még 30 perc áll rendelkezésére a meghívott médiaszakembereknek, hogy interjúkat készíthessenek a helyszínen, illetve a későbbi beszélgetések, interjúk időpontjait leegyeztethessék.
Végezetül busszal közösen utaztatjuk vissza a meghívottakat Budapestre a Trafó Kortárs Művészetek Házához.
Reményeink szerint ez az esemény kimagaslóan ráirányítja a figyelmet a néhány héttel ezután bemutatásra kerülő színházi produkcióra. De ennél is fontosabb, hogy egy újabb lehetőség arra, hogy ez a téma megjelenjen a különböző médiumokban, és ezáltal közbeszédben is. További hozadéka az eseménynek, hogy reményeink szerint, az ide meghívott 30 szakember, későbbi munkái során is tovább kamatoztatja az itt megszerzett információkat, és a sajátélmény ereje által sokkal érzékenyebben, felelősségteljesebben nyilvánul meg e témában.


Pintér Sándor, aki jelenleg is Magyarország belügyminisztere, 2010-ben a következőképpen foglalt állást:
"Pintér Sándor a levélre úgy reagált: a legutóbbi öt év statisztikai adatai és a tapasztalatok nem indokolják a rendőrségen külön gyermekprostitúció ellenes akciócsoportok létrehozását. A belügyminiszter a levélben úgy vélekedett: a tapasztalataik szerint a kiskorú prostituáltak nem fenyegetés és kényszer alatt, hanem önként válnak prostituálttá."
Pintér Sándor 2015-ben a Befolyás Paraméter szerint Magyarország 8. legbefolyásosabb embere, a szava sokat ér. Amíg ilyen gondolatok keringenek a médiában ellenpontok nélkül, addig úgy érezzük, minden eszközt meg kell ragadni ahhoz, hogy a gondolkodást, véleménynyilvánítást hiteles, és érzékekeny híradásokon keresztül formálni tudjuk.
Back to Top