FAKTOR TERMINÁL

ART-RAVALÓ Szocioművészeti projekt útkeresőknek -Kiadvány- leírás

"Előszó
 
Schermann Márta szakmai vezető
 
Az Art-ravaló létrejöttének hosszú előzménye van.
Kellett hozzá, hogy 2009-ben összesodorjon az élet Lőrincz Marcival, a Szubjektív értékek Alapítvány vezetőjével. Az Élettér-Hajléktaland projektben dolgoztunk együtt először, ami egy szociológiai kutatásból létrejött színházi előadásból és ahhoz kapcsolódó különleges kiadványból állt.
Ő mint egy jól működő civilszervezet vezetője biztosította a projekt szervezeti hátterét, én pedig hoztam a művészi eszköztárat.
Marcival közös akarat volt és maradt, hogy színházon keresztül olyan szociális problémákról beszéljünk, amikkel a többségi társadalom nem szívesen szembesül, olyan marginalizált csoportoknak, embereknek adjunk hangot, akik nem képesek magukat képviselni. Ha nem is tudunk nagy társadalmi változásokat előidézni, hiszünk benne, hogy mára már szép számú közös szocio- művészeti projektjeinkhez kapcsolódó hátrányos helyzetű civilek közül sokaknak hoztak pozitív változást az életében ezek a találkozások. Ránk nagy hatással voltak.
2016-ban mutattuk be a prostitúcióval, emberkereskedelemmel foglalkozó Árvaálom c. előadásunkat. A produkció készítése során kerültünk kapcsolatba állami gondoskodásban dolgozó szakemberekkel, és ők hívták fel a figyelmünket arra, hogy a 18. évüket betöltő fiatalok jelentős része a rendszerből kikerülve légüres térbe zuhan. Már nincs, aki figyeljen rájuk, támogassa, gondozza őket, de még sokszor nem képesek önállóan boldogulni – nincs hozzá erejük, nincs benne gyakorlatuk, és leginkább: nincs jövőképük. Sokszor csak az hiányzik, hogy rájöjjenek, valójában kik is ők, mit szeretnének kezdeni magukkal és a világgal maguk körül.
A 2000-es évek elején színészként évekig játszottam a holland Dogtroep színházi társulatban. Itt tapasztaltam meg, hogy lehet professzionális és nonprofesszionális előadókkal közös produkciót létrehozni úgy, hogy az a civilek számára is építő legyen, és művészi szempontból is érvényes színházi előadás jöjjön létre. Később megismertem a német Projekfabrik JobAct programját, ami a színházi munka mellé direkt módon emeli be a pályaorientációt is. E két példa vonalvezető volt az Art-ravaló tervezésekor, de projektünk sok korábbi magyar és külföldi tapasztalás gyűjtőtégelye. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács meglátta programunkban a megelőzés, a jobbítás lehetőségét, és azzal, hogy mögénk álltak, lehetőségünk nyílt hosszútávra tervezni, ezáltal segítséget nyújthatunk hátrányos helyzetű fiataloknak elindulni az önálló, teljesebb élet felé vezető úton."
 
2020-ban megjelent kiadványunkban gyakorlatiasan meséljük el a történetünket és a módszertanunkat, teletűzdelve azt illusztrációkkal és a résztvevő fiatalok és stábtagok személyes beszámolóival.
Hogyan lesz belőlünk csapat? Milyen hang- és ritmusgyakorlatokkal melegíthetünk be? Hogyan kommunikáljon a szociális munkás a csoport szabályairól? Miképp támogassuk a fiatalokat abban, hogy olyan munkát találjanak, ami nekik való? Ha valaki lemorzsolódik, mi a teendő?
A könyvben erre mind választ kaphatunk, végigkövetve a képzés folyamatait lépésről-lépésre. 
 
A könyv megjelenését a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűznmegelőzési Tanács támogatta. 
 
SZÖVEG: © BODA FANNI, GYARMATI KATALIN, LŐRINCZ MARCELL, PODMANICZKY ÉVA, ROMANKOVICS EDIT, SCHERMANN MÁRTA, SPÉTH GYÖRGY, SZÁK ZSÓFIA, 2020
 
ILLUSZTRÁCIÓ: © SZEMZŐ ZSÓFIA
 
SZERKESZTŐ: HÁRS ANNA
 
GRAFIKAI TERVEZÉS: PÁLHEGYI FLÓRA
 
FELELŐS VEZETŐ: SCHERMANN MÁRTA
 
PARTNER: FAKTOR TERMINÁL
 
NYOMDAI KIVITELEZÉS: EPC NYOMDA, BUDAÖRS
 
BETŰ: NEUE MACHINA TYPEFACE ® NATURAL ROUGH
 
PAPÍR: MONDI - PERGRAPHICA ® NATURAL ROUGH
 
ISBN 978-81280-1-8
 
SZUBJEKTÍV ÉRTÉKEK ALAPÍTVÁNY, 2020
WWW.SZUBJEKTIV.ORG

Back to Top