FAKTOR TERMINÁL

ART-RAVALÓ - leírás

Az ART-RAVALÓ projekt a Faktor Terminál Egyesület egy korábbi projektjének példájára felépül. A 2016-os Árvaálom az állami gondozottak körében megjelenő gyermekprostitúció és emberkereskedelem problémáját dolgozta fel egy színdarab keretein belül. A projektben résztvevő lányok tapasztalataikat szakértők aktív közreműködésével mutatták be. A projekt igen eredményesen zárult és a visszajelzések alapján, szinte kivétel nélkül minden intézményben visszavárják a színdarabot a projektben résztvevő otthonok.
 
Tapasztalataink alátámasztják, hogy a sajátélményen keresztül történő probléma feldolgozás hatékony eszköze a pedagógiának. A művészetpedagógia mára igen szerteágazó formában segíti az oktató, nevelő munkát. A kreatív művészi aktivitás, a külső kontrollosságtól az önszabályozó funkciók felé való fejlesztésre is kiválóan alkalmas, mely az intézetben, családotthonban megalapozott következetes nevelési folyamat kiegészítése, továbbépítése is.
A gyermekotthonban nevelkedő, és onnan 18 évesen kikerülő fiatalok személyiségzavarának vezető tünete a kialakulatlan, vagy negatív érték- és normarendszer, melyből a különböző erőszakos cselekedeteik is erednek. A re-szocializáció elsődleges feladata tehát egy új, társadalmilag elfogadott értékorientáció kialakítása, régi disszociális - antiszociális normarendszerük leépítése, és egy erősebb önkép, pozitív jövőkép megszületésének megsegítése. E cél megvalósítására a művészetterápia, az irodalom, a költészet, a színjátszás gyógyító alkalmazása az egyik legkézenfekvőbb eszköz. A sajátélményű, kreatív művészi aktivitás, a külső kontrollosságtól az önszabályozó funkciók felé való fejlesztésre is kiválóan alkalmas, mely az intézetben megalapozott következetes nevelési folyamat kiegészítése, továbbépítése is. Ezek az öngyógyító folyamatok olyan személyiségfejlesztő erővel bírnak, amely megsegíthetik a résztvevők későbbi beilleszkedését a társadalomba. A projektben való részvétel során új kapcsolatokat építhetnek, egy az eddigi életformájukhoz kötődő rétegtől teljesen eltérő, pozitív, megújító erővel bíró réteggel (művészek). Ezek az új benyomások, új lehetőségeket nyithatnak meg számukra egy pozitív jövőkép kialakítása során, melyben kriminalizálódásuk eddigi folyama megakadhat.
 
Az ART-RAVALÓ projekt újító jellege abban nyilvánul meg, hogy egy egyedi, a célcsoport számára megfelelő képzési programot foglal magába. Ez a képzési program kifejezetten a célcsoportra szabott és az ő élethelyzetüket megsegítő elemeket tartalmaz, mint:
   - művészeti képzés a hozzátartozó szociális és kulcskompetenciákkal,
   - egyéni életvezetési program, szakmai tanácsadó és tréning program,
   - számítástechnikai alapismeretek vagy
   - vezetői engedély megszerzése,
   - és 3 hónapig tartó munkahelyi tapasztalat szerzés.
 
Hasonló projektek megvalósításával foglalkozik a németországi Projektfabrik, ezért az elismert német szervezet tapasztalatait is hasznosítjuk a projekt megvalósítása során. A németországi Wittenben (Észak-Rajna-Vestfália) székelő Projektfabrik gGmbH 2005 óta működteti sikeresen JobAct Europe elnevezésű projektjét. A projekt nagyon gyorsan terjedt és egy év alatt egész Németország területén alkalmazásra került, az alapítás óta 15 különböző szövetségi megyében, több mint száz különböző városban került több mint 250 JobAct projekt megvalósításra. A szervezet elnyerte 2016-ban az országos német kitüntetést a „Fiatalok munkában“ kategóriában (Deutsche Förderpreis Jugend in Arbeit). A Projektfabrik alapítója, Sandra Schürmann, 2009-nem az Aschoka Fellow, 2010-ben a német szövetségi érdemkeresztet és 2012-ben a „Vision Award“-otl kapta meg az általa vezetett szervezetekben végzett tevékenységért.
 
Az ART-RAVALÓ projekt a JobAct-hez hasonlóan művészeti tevékenységet kapcsol össze egy életvezetési programmal, amelynek során nem egy szakmai továbbképzésről beszélünk, hanem egy, a teljes embert megszólító személyiségfejlesztésről. A németországi módszer nagyon hatásos a szociálisan hátrányos célcsoportoknál, az iskolai képzésből kiesetteknél és általában mindenkinél, aki a társadalom peremére szorult. Az ART-RAVALÓ projekt abból indul ki, hogy minden embernek szerepe és feladata van a társadalomban, e szerep beteljesítésének az a feltétele, hogy az egyén megtalálja a maga lehetőségeinek, képességeinek megfelelő helyet és felkutassa magában az ehhez szükséges belső akaratot. Mivel képzésünk a művészet nyelvén szól, ezért mindenkit elér, kognitív képességektől függetlenül. A képzés során a résztvevők megszerzik a társadalom számára hasznos és a későbbi munkavállalás szempontjából elengedhetetlen kulcskompetenciákat, mint konfliktuskezelés, kritika elfogadása, szociális szabályok betartása, saját mondanivaló kifejezése, a többiekre való figyelés, a csoport szabályainak megfogalmazása és betartása, a saját helyük megtalálása a csoporton belül, önismeret, önreflexió stb
 
Az ART-RAVALÓ projekt elsődleges célja a célcsoport társadalmi beilleszkedése, munkavállalásának elősegítése, életvezetésének, életútjának megsegítése. A célcsoport különösen veszélyeztetett, mert olyan fiatalokról van szó, akiknél – a helyzetükből fakadóan - gyakorta megjelenik különböző bűnelkövetői magatartás, illetve áldozatként is nagy számban érintettek. Ezt a projektet kifejezetten az ő számukra dolgoztuk ki a bűnmegelőzés szempontjait is számításba véve. A projekt ehhez egy erős művészeti, konkrét tevékenységet választ, amely során élesben átélik a résztvevők a kihívásokat, és munkájuk megmutatható részével, egy konkrét előadás bemutatásán keresztül, mindenképp sikerélménnyel zárják a művészeti szakaszt. Egy emancipációs folyamatot elősegítő, erős önképet ad a résztvevők számára magukról, és egy jó ugródeszkát az eddig felhalmozott hátrányos helyzet és felborult életút rendezésére. Ezzel párhuzamosan, jogosítvány megszerzése, számítástechnikai alapismeretek megszerzése, életvezetési tanácsadás és tréning folyik, valamint a projekt második szakaszában praktikum különböző munkahelyeken. Ezeket a gyakorlati tevékenységeket a művészi munkával párhuzamosan sajátítják el a résztvevők, így az esetleg felmerülő tanulási és szociális nehézségek egy újszerű módszer segítségével kerülhetnek leküzdésre.
 
Az ART-RAVALÓ projekt különböző programokat ötvöz és ezzel ad átfogó gyakorlati és tartalmi képzést. Az öt egymásra épülő elemet egy, a lehetséges résztvevők megtalálásával és tájékoztatásával foglalkozó szakasz előzi meg. Az állami gondoskodásban felnövekvő fiatalokkal foglalkozó szervezetek segítségével jutunk el a bevonandó fiatalokhoz. Számukra a projekt kezdetén egy rövid workshopot tartunk, melyen keresztül bemutatjuk magunkat és ízelítőt aduk a későbbi aktivitásokból. Reményeink szerint több jelentkező lesz, mint az a 12 fiatal, akiket lehetőségünk lesz fogadni a projektbe. Az előkészítő szakasz lezárásaként kiválasztjuk azokat a fiatalokat a jelentkezők közül, akikben kellő elhatározást érzünk a projektben való részvételre. E kiválasztás semmiképp nem a színészi képességekről, vagy a "legügyesebb, legokosabb" fiatalok megtalálásáról szól, hanem a közös hangon, a kölcsönös elhatározáson alapul.
 

A projekt elemei

1.) Művészeti képzés:
Ez a képzés játékos és elgondolkodtató elemeket tartalmaz, valamint napi fizikai tréninget. Az alapozó munka után a kreativitás kerül fejlesztésre, valamint az irodalom, kulturális örökség közvetítése ismert műveken keresztül. A színházi alkotómunka nagyon szigorú szabályokat megkövetelő folyamat. Bizalom egymásban, magunkban, pontosság, szövegtanulás, fizikai és lelki folyamatok memorizálása, csoportmunka, beilleszkedés, egyéni munka, a saját hang megtalálása és érvényesítése a csoport előtt, a kritika elviselése, a korrekcióra való készség szükséges hozzá.  A közös művészi munka eredménye a színházi bemutató. Korábbi tapasztalatainkból kiindulva, ez az előadás a szakma és a nagyközönség számára is érdekes és figyelemfelkeltő lesz. Külön nyeresége a megmutatkozásnak, hogy társadalmi véleményváltást, formálást generálhat, így az állami gondozottakat érő gyakori hátrányos megkülönböztetés pozitív fordulatot vehet. Fontos számunkra, hogy méltó környezetben, a minőségi produkciót minőségi térben mutassuk be. Úgy tervezzük, hogy munkánkhoz egy professzionális színházi partnert találunk, amely biztosítja majd a megfelelő közeget. A már ismert és elismert színház további figyelmet, megfelelő körülményeket biztosíthat a produkció számára. A színházi világon keresztül minél több, az eddigi kapcsolatrendszerükön kívül eső emberrel, sorssal kerülnek kontaktusba a fiatalok, annál inkább képesek lesznek később, akár ezeket az újonnan szerzett összeköttetéseket aktiválva az áldozat és elkövető szerepből kilépve, egy a társadalom számára is elfogadott életpályát kiépíteni. Kapcsolatrendszerünkre építve elsősorban a következő színházakat keressük fel partneri kapcsolat kiépítése céljából: Örkény Színház, Radnóti Színház, Katona József Színház.
 
2.) Egyéni életvezetési program, szakmai tanácsadó és tréning program.
Ez a program minden egyes résztvevőt személy szerint szólít meg. Eddigi iskolai végzettségeikről, képességeikről és motivációjukról készül egy, a munkavállalás szempontjából értékes életrajz. Emellett egy tájékoztató programot is tartalmaz a különböző munkavállalási lehetőségekről, pl. milyen szakmák léteznek, hol van hiányszakma, mik az elvárások az egyek szakmák esetében stb. Sok szakma ismeretlen a fiatalok számára, mert a világképük nagyon szűkre szabott. Üzemlátogatás, tájékoztató rendezvények látogatása tarkítja ezt a programot. A saját célok és lehetőségek összehangolása egy személyre szabott tréning során kerül megvalósításra. Perspektívakeresés és akcióterv kidologozása zárja ezt a programot. Ez része a projektnek és párhuzamosan folyik a művészeti alkotómunkával. A két tevékenység egymást kiegészíti és megtermékenyíti.
 
Back to Top