FAKTOR TERMINÁL

Kukorica Jancsi - leírás

Időpont: 2019. február 29. 19.00 óra
Helyszín: Nemzeti Színház, Kaszás Attila terem

Jancsi és Iluska a falu árvái. A páriák, a számkivetettek, a sehova sem tartozók, akik csak egymásra számíthatnak. Vagy éppen egymásra sem. Biztos családi háttér és kapcsolatok nélkül könnyű kisodródni. Múlt nélkül nehéz jövőt építeni. Petőfi János vitézét alapul véve, azt kiegészítve és újraértelmezve végigkísérjük Jancsit az önmagához vezető úton.

Az ART-RAVALÓ egy olyan szociális-művészeti és pályaorientációs projekt, mely gyermekvédelemben nevelkedett fiatalok társadalmi beilleszkedését és önálló életük megkezdésének segítését tűzte ki célul. A projekt részeként a fiatalok hat hónapon át tartó színházi-művészeti képzésben részesülnek. Ennek eredményeképpen született meg ez az előadás.

Szereplők:
Balogh Anita
Bocsi Eszter
Bors Fanni
Erdélyi Klaudia
Hack Imre Ákos
Hajcsár Angelika
Jáborszky Dávid
Lázi Krisztina
Mikáczó Erika Zsuzsanna
Nagy Tibor
Urbán Jonatán
Urbán Raul
Vedres Patrik

Közreműködők:
Hay Anna
Hárs Anna
Mórocz Adrienn
Romankovics Edit
Schermann Márta

Író és dramaturg: Hárs Anna
Hanginstalláció: Árvay György
Koreográfus: Góbi Rita
Világítástervező: Éltető András
Zeneszerző: Szokolay Dongó Balázs
Zenei közreműködő: Szokolay Dongó Balázs
Asszisztens: Boda Fanni , Záhonyi Enikő
Videó: Szilágyi Zsófia
Társrendező: Romankovics Edit
Rendező: Schermann Márta

Az előadásban részletek hangoznak el Petőfi Sándor János vitéz című művéből. 

Támogatók: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, NKA

Iránytű - leírás

A Csepeli Művelődési Ház adott otthont a rendezvénynek és a különleges fellépőknek. Az előadók egytől egyig a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács parterei, támogatottjai közül kerültek ki: többségében állami gondozásban élő és szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok álltak színpadra. Bemutatkoztak azok a művészeti műhelyek, amelyeknek a tevékenységét a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatja. A gála rendezőjének Schermann Mártát kérte fel az NBT.

Schermann Márta volt a vezetője a Szubjektív Értékek Alalpítvány és a Faktor Terminál Egyesület sikerrel zárult 9 hónapos művészetalapú pályaorientációs projektjének is. Az ART-RAVALÓ projekt 18-24 éves, állami gondoskodásban nevelkedett, halmozottan hátrányos helyzetű  fiatalok számára nyújtott felzárkóztató programot.  A projektben résztvevő fiatalok hat hónapon keresztül, minden hétköznap, napi öt órában dolgoztak együtt a művészeti vezetőkkel, a munka pedig egy színházi bemutatóval zárult. A programban résztvevők több mint fele találta meg a helyét Budapesten, azóta is iskolába jár, mellette dolgozik.

 Az Abaligeti EMF (Ezt Már Fújhatjuk) Fúvószenekar a falu Szent Mária Magdolna Általános Iskola zenét tanuló növendékeiből alakult, melynek művészeti vezetője Magyari Éva. Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a zenekarba azok a diákok kerüljenek be, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdenek, mélyszegénységben élnek, viszont zenei tehetségük, elhivatottságuk révén kiemelkednek kortársaik közül.

A Lélekzuhany Gospel kórus gyermekotthonokban élő fiatalokból, valamint az őket nevelő felnőttekből jött létre. A rendszeres foglalkozások és próbák segítségével a hátrányokat legyőzve pozitív életérzést szeretnének átadni a tagjaiknak. A dalok megszületését az állami gondozott gyermekek, fiatalok sajátos lelkivilága ihlette. A Kórus 1992-es megalakulása számos intézeti neveltnek adta át a remény üzenetét szerte az országban, hiszen legfőbb küldetésük, hogy a kortársak a zenén keresztül nyújtsanak támogatást a hasonló életutat bejáró hallgatóság számára.

“A zene az kell…” projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központban  2014-ben kezdődött. Mátészalkán indult, azóta pedig Tiszadobon, Nyírbogáton és Berkeszen is folytatódott. A program a gyerekek számára többek között dob, gitár, zongora valamint ének- és tánctanulás lehetőséget biztosít. A program célja nem a tehetséggondozás, hanem a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő, fokozottan veszélyeztetett gyerekek számára a szabadidő hasznos eltöltésére inspiráló alternatíva nyújtása. Jelenleg 30 fő 13-17 éves gyermek vesz részt a programban.

A Máltai Szimfónia program küldetése, hogy zenei eszközökkel segítsen a gyermekek és fiatalok szociális problémáin, elősegítve ezzel a bűnmentes életet. Céljuk egy olyan élő közösség építése, ahol a megtartó erő az együtt zenélés öröme és a személyes kapcsolatok mélysége. Módszerük önismereti és segítő beszélgetésekkel egybekötött csoportos és egyéni zenetanítás, zenekarépítés. Országosan 8 helyszínen 300 fiatallal dolgoznak napi rendszerességgel.

És Télemakhosz? - leírás

Homérosz Odüsszeia c. eposza alapján

Időpont: 2019. március 2. 19.00 óra
Helyszín: Patyolat // PRÓBAüzem
(1082 Budapest, Baross utca 85.)
 
„Mi lett, mi van a fiúval? Míg a leleményes, tűrő lelkű, isteni hős, Odüsszeusz a világot járja, a hét hónaposan
Ithakában hagyott csecsemő felnő, és várja, hogy sosem látott apja képére ő is férfivá érhessen.”
 
Az ART-RAVALÓ projektet 2018 szeptemberében indította útjára a Szubjektív Értékek Alapítvány és a Faktor Terminál – a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával. Állami gondozásban nevelkedett fiatalok művészeti és pályaorientációs képzése alatt készült el a március 2-án bemutatásra kerülő És Télemakhosz? helyspecifikus színházi előadás, Schermann Márta rendezésében, a Patyolat // PRÓBAüzem-ben.
Az És Télemakhosz? az ART-RAVALÓ projekt keretén belül, állami gondoskodásban nevelkedett fiatalokkal készült helyspecifikus színházi előadás, mely Homérosz Odüsszeiájából inspirálódott.
Az ART-RAVALÓ a 2016-ban, szintén Schermann Márta rendezésében bemutatott nagy sikerű Árvaálom előadáshoz kapcsolódó szociális-művészeti projekt továbbfejlesztése. A Szubjektív Értékek Alapítvány és a Faktor Terminál együttműködésében, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával, 2018 szeptemberében kezdődött a projekt. A művészeti és pályaorientációs képzés – akkreditált iskola – célja a fiatalok művészeti tevékenységen keresztül történő személyiségfejlesztése, mely hosszabb távon a társadalmi beilleszkedésüket és önálló életük megkezdését segíti elő. A hat hónapja tartó képzés fontos állomása az És Télemakhosz? színházi bemutató, az azt követő három hónap szakmai gyakorlatot megelőzően.
 
Szereplők:
Bandula Bence
Budai János Antal
Halász József
Hatvani Dóra Stella
Kalányos Márk
Kovács István
Kupai Róbert
Rádai Teréz
Veres Rebeka
 
Zenei közreműködők: Jérôme Li-Thiao-Té, Várallyay Petra 
Író: Hárs Anna 
Dramaturg: Garai Judit 
Koreográfus: Hód Adrienn, Bakó Tamás 
Zeneszerző: Fancsikai Péter 
Technika: Éltető András 
Asszisztensek: Boda Fanni, Záhonyi Enikő 
Társrendező: Molnár Csaba 
Rendező: Schermann Márta
 
Támogatók:
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, Erasmus+

ART-RAVALÓ - leírás

Az ART-RAVALÓ projekt a Faktor Terminál Egyesület egy korábbi projektjének példájára felépül. A 2016-os Árvaálom az állami gondozottak körében megjelenő gyermekprostitúció és emberkereskedelem problémáját dolgozta fel egy színdarab keretein belül. A projektben résztvevő lányok tapasztalataikat szakértők aktív közreműködésével mutatták be. A projekt igen eredményesen zárult és a visszajelzések alapján, szinte kivétel nélkül minden intézményben visszavárják a színdarabot a projektben résztvevő otthonok.
 
Tapasztalataink alátámasztják, hogy a sajátélményen keresztül történő probléma feldolgozás hatékony eszköze a pedagógiának. A művészetpedagógia mára igen szerteágazó formában segíti az oktató, nevelő munkát. A kreatív művészi aktivitás, a külső kontrollosságtól az önszabályozó funkciók felé való fejlesztésre is kiválóan alkalmas, mely az intézetben, családotthonban megalapozott következetes nevelési folyamat kiegészítése, továbbépítése is.
A gyermekotthonban nevelkedő, és onnan 18 évesen kikerülő fiatalok személyiségzavarának vezető tünete a kialakulatlan, vagy negatív érték- és normarendszer, melyből a különböző erőszakos cselekedeteik is erednek. A re-szocializáció elsődleges feladata tehát egy új, társadalmilag elfogadott értékorientáció kialakítása, régi disszociális - antiszociális normarendszerük leépítése, és egy erősebb önkép, pozitív jövőkép megszületésének megsegítése. E cél megvalósítására a művészetterápia, az irodalom, a költészet, a színjátszás gyógyító alkalmazása az egyik legkézenfekvőbb eszköz. A sajátélményű, kreatív művészi aktivitás, a külső kontrollosságtól az önszabályozó funkciók felé való fejlesztésre is kiválóan alkalmas, mely az intézetben megalapozott következetes nevelési folyamat kiegészítése, továbbépítése is. Ezek az öngyógyító folyamatok olyan személyiségfejlesztő erővel bírnak, amely megsegíthetik a résztvevők későbbi beilleszkedését a társadalomba. A projektben való részvétel során új kapcsolatokat építhetnek, egy az eddigi életformájukhoz kötődő rétegtől teljesen eltérő, pozitív, megújító erővel bíró réteggel (művészek). Ezek az új benyomások, új lehetőségeket nyithatnak meg számukra egy pozitív jövőkép kialakítása során, melyben kriminalizálódásuk eddigi folyama megakadhat.
 
Az ART-RAVALÓ projekt újító jellege abban nyilvánul meg, hogy egy egyedi, a célcsoport számára megfelelő képzési programot foglal magába. Ez a képzési program kifejezetten a célcsoportra szabott és az ő élethelyzetüket megsegítő elemeket tartalmaz, mint:
   - művészeti képzés a hozzátartozó szociális és kulcskompetenciákkal,
   - egyéni életvezetési program, szakmai tanácsadó és tréning program,
   - számítástechnikai alapismeretek vagy
   - vezetői engedély megszerzése,
   - és 3 hónapig tartó munkahelyi tapasztalat szerzés.
 
Hasonló projektek megvalósításával foglalkozik a németországi Projektfabrik, ezért az elismert német szervezet tapasztalatait is hasznosítjuk a projekt megvalósítása során. A németországi Wittenben (Észak-Rajna-Vestfália) székelő Projektfabrik gGmbH 2005 óta működteti sikeresen JobAct Europe elnevezésű projektjét. A projekt nagyon gyorsan terjedt és egy év alatt egész Németország területén alkalmazásra került, az alapítás óta 15 különböző szövetségi megyében, több mint száz különböző városban került több mint 250 JobAct projekt megvalósításra. A szervezet elnyerte 2016-ban az országos német kitüntetést a „Fiatalok munkában“ kategóriában (Deutsche Förderpreis Jugend in Arbeit). A Projektfabrik alapítója, Sandra Schürmann, 2009-nem az Aschoka Fellow, 2010-ben a német szövetségi érdemkeresztet és 2012-ben a „Vision Award“-otl kapta meg az általa vezetett szervezetekben végzett tevékenységért.
 
Az ART-RAVALÓ projekt a JobAct-hez hasonlóan művészeti tevékenységet kapcsol össze egy életvezetési programmal, amelynek során nem egy szakmai továbbképzésről beszélünk, hanem egy, a teljes embert megszólító személyiségfejlesztésről. A németországi módszer nagyon hatásos a szociálisan hátrányos célcsoportoknál, az iskolai képzésből kiesetteknél és általában mindenkinél, aki a társadalom peremére szorult. Az ART-RAVALÓ projekt abból indul ki, hogy minden embernek szerepe és feladata van a társadalomban, e szerep beteljesítésének az a feltétele, hogy az egyén megtalálja a maga lehetőségeinek, képességeinek megfelelő helyet és felkutassa magában az ehhez szükséges belső akaratot. Mivel képzésünk a művészet nyelvén szól, ezért mindenkit elér, kognitív képességektől függetlenül. A képzés során a résztvevők megszerzik a társadalom számára hasznos és a későbbi munkavállalás szempontjából elengedhetetlen kulcskompetenciákat, mint konfliktuskezelés, kritika elfogadása, szociális szabályok betartása, saját mondanivaló kifejezése, a többiekre való figyelés, a csoport szabályainak megfogalmazása és betartása, a saját helyük megtalálása a csoporton belül, önismeret, önreflexió stb
 
Az ART-RAVALÓ projekt elsődleges célja a célcsoport társadalmi beilleszkedése, munkavállalásának elősegítése, életvezetésének, életútjának megsegítése. A célcsoport különösen veszélyeztetett, mert olyan fiatalokról van szó, akiknél – a helyzetükből fakadóan - gyakorta megjelenik különböző bűnelkövetői magatartás, illetve áldozatként is nagy számban érintettek. Ezt a projektet kifejezetten az ő számukra dolgoztuk ki a bűnmegelőzés szempontjait is számításba véve. A projekt ehhez egy erős művészeti, konkrét tevékenységet választ, amely során élesben átélik a résztvevők a kihívásokat, és munkájuk megmutatható részével, egy konkrét előadás bemutatásán keresztül, mindenképp sikerélménnyel zárják a művészeti szakaszt. Egy emancipációs folyamatot elősegítő, erős önképet ad a résztvevők számára magukról, és egy jó ugródeszkát az eddig felhalmozott hátrányos helyzet és felborult életút rendezésére. Ezzel párhuzamosan, jogosítvány megszerzése, számítástechnikai alapismeretek megszerzése, életvezetési tanácsadás és tréning folyik, valamint a projekt második szakaszában praktikum különböző munkahelyeken. Ezeket a gyakorlati tevékenységeket a művészi munkával párhuzamosan sajátítják el a résztvevők, így az esetleg felmerülő tanulási és szociális nehézségek egy újszerű módszer segítségével kerülhetnek leküzdésre.
 
Az ART-RAVALÓ projekt különböző programokat ötvöz és ezzel ad átfogó gyakorlati és tartalmi képzést. Az öt egymásra épülő elemet egy, a lehetséges résztvevők megtalálásával és tájékoztatásával foglalkozó szakasz előzi meg. Az állami gondoskodásban felnövekvő fiatalokkal foglalkozó szervezetek segítségével jutunk el a bevonandó fiatalokhoz. Számukra a projekt kezdetén egy rövid workshopot tartunk, melyen keresztül bemutatjuk magunkat és ízelítőt aduk a későbbi aktivitásokból. Reményeink szerint több jelentkező lesz, mint az a 12 fiatal, akiket lehetőségünk lesz fogadni a projektbe. Az előkészítő szakasz lezárásaként kiválasztjuk azokat a fiatalokat a jelentkezők közül, akikben kellő elhatározást érzünk a projektben való részvételre. E kiválasztás semmiképp nem a színészi képességekről, vagy a "legügyesebb, legokosabb" fiatalok megtalálásáról szól, hanem a közös hangon, a kölcsönös elhatározáson alapul.
 

A projekt elemei

1.) Művészeti képzés:
Ez a képzés játékos és elgondolkodtató elemeket tartalmaz, valamint napi fizikai tréninget. Az alapozó munka után a kreativitás kerül fejlesztésre, valamint az irodalom, kulturális örökség közvetítése ismert műveken keresztül. A színházi alkotómunka nagyon szigorú szabályokat megkövetelő folyamat. Bizalom egymásban, magunkban, pontosság, szövegtanulás, fizikai és lelki folyamatok memorizálása, csoportmunka, beilleszkedés, egyéni munka, a saját hang megtalálása és érvényesítése a csoport előtt, a kritika elviselése, a korrekcióra való készség szükséges hozzá.  A közös művészi munka eredménye a színházi bemutató. Korábbi tapasztalatainkból kiindulva, ez az előadás a szakma és a nagyközönség számára is érdekes és figyelemfelkeltő lesz. Külön nyeresége a megmutatkozásnak, hogy társadalmi véleményváltást, formálást generálhat, így az állami gondozottakat érő gyakori hátrányos megkülönböztetés pozitív fordulatot vehet. Fontos számunkra, hogy méltó környezetben, a minőségi produkciót minőségi térben mutassuk be. Úgy tervezzük, hogy munkánkhoz egy professzionális színházi partnert találunk, amely biztosítja majd a megfelelő közeget. A már ismert és elismert színház további figyelmet, megfelelő körülményeket biztosíthat a produkció számára. A színházi világon keresztül minél több, az eddigi kapcsolatrendszerükön kívül eső emberrel, sorssal kerülnek kontaktusba a fiatalok, annál inkább képesek lesznek később, akár ezeket az újonnan szerzett összeköttetéseket aktiválva az áldozat és elkövető szerepből kilépve, egy a társadalom számára is elfogadott életpályát kiépíteni. Kapcsolatrendszerünkre építve elsősorban a következő színházakat keressük fel partneri kapcsolat kiépítése céljából: Örkény Színház, Radnóti Színház, Katona József Színház.
 
2.) Egyéni életvezetési program, szakmai tanácsadó és tréning program.
Ez a program minden egyes résztvevőt személy szerint szólít meg. Eddigi iskolai végzettségeikről, képességeikről és motivációjukról készül egy, a munkavállalás szempontjából értékes életrajz. Emellett egy tájékoztató programot is tartalmaz a különböző munkavállalási lehetőségekről, pl. milyen szakmák léteznek, hol van hiányszakma, mik az elvárások az egyek szakmák esetében stb. Sok szakma ismeretlen a fiatalok számára, mert a világképük nagyon szűkre szabott. Üzemlátogatás, tájékoztató rendezvények látogatása tarkítja ezt a programot. A saját célok és lehetőségek összehangolása egy személyre szabott tréning során kerül megvalósításra. Perspektívakeresés és akcióterv kidologozása zárja ezt a programot. Ez része a projektnek és párhuzamosan folyik a művészeti alkotómunkával. A két tevékenység egymást kiegészíti és megtermékenyíti.
 

ART-RAVALÓ

Ovidius: Heroides - leírás

Buda113pest - leírás

Budapesti Helytörténetek Másképp  – Vándorszínház
Térspecifikus felolvasószínház a Budapest Off novellaantológia alapján.

2018. november 17., 19.00–21.00
Helyszín: Bartók Pagony, 1114 Budapest, Bartók Béla út 5.
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Regisztráció itt: www.pagony.hu/buda113pest

13 novella – 13 helyszín – Vándorszínház a Pagony tereiben
Hogy milyen sorrendben és hány előadást nézel meg, azt te találod ki!

Egyszeri, megismételhetetlen színházi bemutató a Bartók Pagonyban! Buda és Pest egyesítésének ünnepén a Pagony Könyvesbolt eddig rejtett, labirintust idéző terei alakulnak át Budapest különböző emblematikus helyszíneivé a Schermann Márta rendezte előadáson.
Az előadás a Tilos az Á Könyvek Budapest OFF című antológiájában megjelent novellákat dolgozza fel. A kötetben kortárs szerzők egy-egy budapesti városrészből merítenek inspirációt ahhoz, hogy kamasz szereplőkkel, kamaszok számára írjanak mai történeteket. A Tilos az Á Könyvek és Faktor Terminál együttműködéséből megszületett könyvet a 89. Ünnepi Könyvhéten mutattuk be.
A kötet novelláira építő előadáson végigbarangolhattok, elidőzhettek vagy épp eltévedhettek egy a rendhagyó városi túrán kortárs magyar szerzők szövegeit hallgatva, és találkozhattok a szerzőkkel is.
Hanganyag:
Berg Judit: A Rózsaszín Felhőkarcoló
Kemény Zsófi: Az újlipótmezei csata
Kertész Erzsi: A fal
Tasnádi István: A nagy Oculus-teszt
Totth Benedek: Albi

Szereplők:
Góbi Rita, Pallagi Melitta, Lovas Dániel, Pálya Pompónia, Mórocz Adrienn, Messaoudi Emina, Sipos György, Sipos Vera, Nemes-Takács Kata, Kemény Zsófi, Berkes Bence, Gacsal Ádám, Horváth Kristóf, Csuha Bori

Szerzők:
Berg Judit, Dániel András, Gévai Csilla, Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Kalapos Éva Veronika, Kemény Zsófi, Kertész Erzsi, Kiss Tibor Noé, Mészöly Ágnes, Molnár T. Eszter, Tasnádi István, Totth Benedek

Rendező: Schermann Márta
Sounddesigner: Árvai György
Produkciós asszisztens: Záhonyi Enikő
Dramaturg: Garai Judit
Hang- és fénytechnika: Kovács Ádám
Támogatók: NKA, Pagony Kiadó

Bálsój szerelem a málenkij robot idején - leírás

Bemutató: 2018. Október 28. 29.
Trafó Kortárs Művészetek Háza
 
Pogány Irén és Váradi Miklós a valóságban nem élt, nem szerette egymást és nem szakították el őket egymástól. De mégis. Mert az ő történetükben benne van annak a sokezer embernek a szerelme, fájdalma, küszködése, akiknek az életébe beleavatkozott a történelem.
A második világháború után a szovjet hadsereg bosszúhadjárata során mintegy 600.000 magyart szállítottak el a Gulágra, hogy embertelen körülmények között dolgoztassák őket, túlnyomórészt civileket. A fele soha nem jött vissza. Sokszor az itthon maradottak sem jártak sokkal jobban.
A dokumentarista elemek felhasználásával készült előadásban egy málenkij robotra elhurcolt férfi, Váradi Miklós és otthon maradt felesége, Pogány Irén levelezésén keresztül ismerhetjük meg személyes történetüket. Leveleiken átüt a szenvedély, a féltés, a vágy, a magány, az egymás elvesztésétől és az újbóli találkozástól való félelem. Küzdelmeiket sokszor nem tudják, máskor nem akarják megosztani. Szubjektív beszámolóikon keresztül betekintést nyerünk a munkatáborok és a romjain újjáépülő, majd egy újabb diktatúrába rohanó ország mindennapjaiba.
 

Selyemakvárium - leírás

" Él egy ember Pesterzsébeten. Nő. Kislány, feleség, anya, beosztott, főnök, nyugdíjas, önkéntes segítő, néni, amatőr festő, a közösség szíve-lelke. Itt született, itt nőtt fel, itt járt iskolába, itt kezdett el dolgozni, innen ment nyugdíjba. Az életében benne van a kerület élete is. A történelmi fordulatok, a hétköznapok, a változások és állandóságok. Nagy és kis dolgok, rendkívüli és mindennapi történetek.
Nagy mesélő. Ahogy visszaemlékszik, szárnyra kapnak, keringenek körülötte a sztorik, a humoros és tragikus események, és kirajzolódik belőlük egy ember, egy család, egy kerület, sőt, egy ország története is. Van benne minden, a bilibe potyogó söréttől a téglagyári tóhoz kötődő halazásig, az óvóhely lejáratába beszorult kövér szomszédtól a Habselyem gyár felemelkedéséig és hanyatlásáig. Mese ez, igaz mese.”
 
Egyedülálló vállalkozás ez az előadás, hiszen a hét különböző bábtársulat mindegyike egy-egy jelenetet elevenít meg ebből az ízig-vérig pesterzsébeti történetből, amelyet Gimesi Dóra írt egy pesterzsébeti hölgy elbeszélései alapján. A jeleneteket Pogány Judit narrációja, játéka köti össze. Az előadás különlegessége továbbá, hogy az egyes társulatok eltérő technikákkal dolgoznak, láthatunk kesztyűs bábokat, sík figurás képmutogatókat, ledekkel belülről megvilágított fénybábokat, másfél méteres japán bunrakukat és tárgyanimációs jelenetet is. 
Az előadást több kamerállásból élőben közvetítik a pesterzsébeti Kossuth Lajos utcán kihelyezett kivetítőn, illetve ezzel párhuzamosan ustreamen keresztül online is követhető lesz a Csili honlapján.

100 hang meséje a szép Pesti Erzsiről - leírás

A Pesti Erzsi egy életszakaszáról szóló mesét – eredeti dokumentumok alapján Jeli Viktória írja meg a projekt számára. Munkája során régi és mai kriminális pesterzsébeti történeteket, helyi pletykákat, eredeti történeteket dolgoz fel. Pesterzsébet 100 lakóját vonjuk be a projektbe kortól, nemtől, társadalmi hovatartozástól függetlenül.

100 civil embert (pl. utca embere, körzeti orvos, pedagógus, utcaseprő, diák stb.) kérünk föl arra, hogy olvassa fel a mese egy-egy rövid szakaszát, amit jó minőségben rögzítünk a főtéren felállított - képzőművészek által látványos hangfelvevő állomássá alakított - mobil konténerben. Ez a konténer mint projektindító figyelemfelkeltés is remekül funkcionál majd. A sok kis hangfelvételből - a mese történetének kronologikus sorrendjében összeállítva - elkészül a hangjáték, mely 100 pesterzsébeti hangján szólal meg. A CSILI-ben egy mesehallgatós estet szervezünk, amikor is a 100 civil szereplő és barátaik, rokonaik, valamint az érdeklődők hallgathatják meg a végeredményt egy némafilm megtekintése közben, melyet egy filmes csapat készít Pesterzsébet mai hétköznapjairól. Ezt követően a hangjátékot országos és helyi rádióban, online adásokban is sugározzuk majd.
100 hangos bevezető:

Pesti Erzsi Örömének - leírás

Pesterzsébeti Kórusünnep - 2017.11. 25.
Örömének Pesterzsébet történetéből
 
„Tűz, víz, föld és levegő,
négy őselem, jer elő,
teremtsd meg a terünket,
őrizd meg a nevünket.

Pesti Erzsi, Erzsébet,
mi teremtünk meg téged.
Tőlünk függsz és tőled függünk,
te vagy mindennapi tükrünk.

Benned nézzük magunkat,
ezer arcunk nem untat,
bennünk épülsz, nem velünk,
ha egymásra figyelünk.”

A Csili első 100 évének az életében kezdettől fogva jelen volt a közös éneklés, a dalárda, és természetesen a kóruséneklés. Amikor a Csili jellemző tevékenységeiről beszélünk, szinte első helyre kívánkoznak a kórusok. Ezért a születésnapi rendezvények sorában kiemelkedő szerepet szánunk a Kórusünnepnek, amelyre meghívtuk a Pesterzsébeten működő, valamennyi kórust, gyereket és felnőttet egyaránt. A programban minden résztvevő kórus rövid önálló műsort ad, mely a záró közös éneklésen keresztül kapcsolódik be a Pesti Erzsi projektbe. Fiktív karakterünk ezen életszakaszát egy nagyszabású, az összes kórusra megírt közös kórusművel dolgozzuk fel. Ez a darab visszatekintés Pesterzsébet történeti múltjára, jelentősebb állomásaira, mai elnevezésének kialakulására. Szabó T. Anna költő és Gryllus Samu zeneszerző eredeti erzsébeti dokumentumok alapján írták meg az elhangzó művet, amelyet a templom előtti téren a gyermek- és felnőttkórusok együtt szólaltatnak majd meg.

A Kórusünnep résztvevő kórusai:
Bella Musica Nőikar, karnagy: Czeróczki Judit
Lázár Vilmos Általános Iskola, Alsó tagozatos kórus, karnagy: Czeróczki Judit
Lázár Vilmos Általános Iskola, Felső tagozatos kórus, karnagy: Nikischer Zsuzsa
Pesterzsébeti Városi Vegyeskar, karnagy: Pálffy Krisztina
Pesterzsébet-Központi Református Énekkar, karnagy: Takaró Mihály
Német Nemzetiségi Gimnázium Iskolai Vegyeskara, karnagy: Győrfy Zsuzsanna
Árpád- házi Szent Erzsébet Énekkar, karnagy: Homor Máté
Canto Armonico kórus, karnagy Rózsavölgyi Ildikó
József Attila Általános Iskola kórusa, karnagy Rózsavölgyi Ildikó
Pesterzsébeti Baptista Kórus, karnagy: Lovászné Gellén Kriszta
Csili Népdalkör, vezető: Szeghalmi Ágnes

Dalszöveg: Szabó T. Anna
Zeneszerző: Gryllus Samu
Dramaturg: Garai Judit
Rendező: Schermann Márta

Hírbeúsztató - leírás

 

JobAct Europe – social inclusion by social art - leírás

Anna néni - leírás

Projektünk célcsoportja a ország különböző helyein állami gondozásban élő gyermekek.
Elsősorban azon intézményekre koncentrálunk, ahol az otthon adottságaiból következően nagy számban élnek olyan fiatalok, akik a gyermekprostitúcióban akár mint áldozatok, akár mint futtatók érintettek. Ezek az otthonok olyan zárt intézmények, ahol azok fiatalkorúak élnek, akik deviáns, kriminális magatartásuk miatt sem családban, sem az intézeti gondozás más formájában jelenleg nem megtarthatók, nevelhetők. Sajnos, más intézeti gondozásban felnövekvő gyermekek veszélyeztetettsége is erőteljes a drog, a szegénység, a megfelelő családi háttér hiánya miatt. Ezen súlyosan sérült gyermekek személyiségállapota, antiszociális magatartása miatt személyiségük pedagógiai, pszichológiai módszerekkel való fejlesztése az elsődleges cél, többek között a további bűnkövetői magatartás megállítása, vagy az áldozattá válás elkerülése okán.
Ezt szolgálja projektünk is, mely – az intézetek szakmai megközelítésével egybecsengve – a művészetterápián, a saját élmény erejével igyekszik segíteni az ott dolgozók pedagógiai, fejlesztő munkáját. A művészet jellem és életvitel formáló ereje mára megkérdőjelezhetetlen. A művészetterápia sajátélményes megközelítése pedig a fiatal korosztálynál rendkívül eredményes. Ezen intézményekben élő fiatalok a körülményeikből fakadóan egyáltalán nem, vagy csak alig jutnak ilyen élményhez, ami pedig a mindennapos, szigorú szabályok köré szervezett nevelő munka nagy eredményeket hozó kiegészítése lehetne. A tiltás, az elhallgatás igazán nem vezet eredményre ennél a korosztálynál, azonban az érzelmi szintem megélt, saját tapasztalat hosszútávon beágyazódhat és joggal várhatunk tőle változásokat.

Egyesületünk 2016 tavaszán mutatta be az Árvaálom projektünk részeként, a gyermekprostitúció témáját feldolgozó színdarabot, mely nagy országos figyelmet kapott. A projekt továbbélt úgy, hogy egy egyesület segítségével, és a BM támogatásának köszönhetően, 8 vidéki intézethez jutott el a projektről készült dokumentumfilm. Ezen intézményekben a jelenlévő fiatalokkal, az Árvaálom projektben résztvevő lányok tapasztalati szakértőként történő aktív közreműködésével be is mutatták, fel is dolgozták az alkotó folyamatot, ezzel egy másik, színtérbe emelve ezt az igen érzékeny témát az érintett fiatalok körében.
A projekt igen eredményesen zárult és a visszajelzések alapján, szinte kivétel nélkül visszavárják magát a színdarabot ezekbe az otthonokba, ezzel folytatva a témáról folyó diskurzust, és az ott élők aktív bevonásával továbbgondolva a témát, keresni kívánják a megoldási lehetőségeket. Egyesületünk szeretné ezt nagyarányú érdeklődést és nyitást megragadva folytatni a korábban megkezdett munkát. Tapasztalataink alátámasztják, hogy a saját élményen keresztül történő problémafeldolgozás hatékony eszköze a pedagógiának. A művészetpedagógia mára igen szerteágazó formában segíti az oktató, nevelő munkát. A kreatív művészi aktivitás, a külső kontrollosságtól az önszabályozó funkciók felé való fejlesztésre is kiválóan alkalmas, mely az intézetben, családotthonban megalapozott következetes nevelési folyamat kiegészítése, továbbépítése is.

Pacalos pizza - leírás

A RADNÓTI SZÍNHÁZ előadása.

"Ott a hazád, ahol tartod a Pilinszky-kötetedet."
Klasszikus költők és slammerek a hazáról
2015

A Radnóti Színház a 2014/2015-ös évadban új műfajt honosított meg: bevitte a slam poetryt a színház falain belülre. A Pacalos pizza elnevezésű esten a színház négy művésze mellett négy slammer szólal meg a hazaszeretet, kötődés, elvágyódás témájában. A színészek klasszikus magyar verseken keresztül, míg a slammerek saját szövegeikben fogalmazzák meg gondolataikat a hazáról.

Mostanában sokakban felvetődik a kérdés: menni vagy maradni? A klasszikus kérdés nyomában sorjázik még sok másik is. Például: miért olyan nehéz elhagyni ezt az országot? És miért olyan nehéz itt maradni? Ezek a kérdéseket már Balassi Bálint is feltette magának, s az azóta eltelt időben a mai napig sok más költő-író tette hozzá a saját dilemmáját, véleményét, történetét, kérdését és válaszát.

Az elmúlt évszázadok során számos emigrációs hullámban sokszázezren hagyták el az országot. És közülük hosszabb-rövidebb idő után sokan visszatértek. Mert ideköt minket valami nehezen szavakba önthető, homályos érzés. A gyökerek? Az emlékek? A nyelv? A honvágy? Ez lenne a hazaszeretet?

A Pacalos Pizza estjén színészek és slammerek beszélnek a körülöttünk lévő világról, hazáról, kötődésről magyar klasszikusok művein és slam verseken keresztül. A Schermann Márta rendezésében színre kerülő produkcióban a Radnóti Színház színészei az elmúlt ötszáz év magyar költészetének színe-javát jelenítik meg, a slammerek pedig a jelenre és az elhangzott alkotásokra reagálnak. A zenei hátteret a civilekből álló, alkalmi projekteken, performanszokon fellépő csoport, a Magamnál jobban Kórus biztosítja.

Szereplők: Adorjáni Bálint, Gazsó György, Kováts Adél, Pál András
Összeállította: Hárs Anna
Rendező: Schermann Márta
További szereplő: Kemény Zsófi, Bárány Bence, Gábor Tamás Indiana, Horváth Kristóf
Videó: Bodóczky Antal
Hang: Garai Judit, Badics Ákos

Odüsszeia - leírás

Summercamp 2014.
Odüsszeusz kalandos utazását feldolgozó, 60 német, spanyol és magyar fiatal bevonásával életre hívott, nyári színházművészeti tábor.

Szervusz Józsi! - leírás

In situ - leírás

Mi történik akkor, ha 20 külföldi megszállja Budapest egyik kerületét? Mit láthatunk meg az ő szemükön keresztül? Mit mesél egy tér a lakóiról és a lakók a helyről?

A Gólya invázió egy színházi performansz, mely egy 1 hetes intenzív munka eredménye, ahova a színház, az ifjúsági munka és a társadalom tudományok területeiről érkeztek résztvevők, akik a hely-specifikus színház módszertanával ismerkednek egy tágabb társadalmi környezetben Schermann Márta és Bart Capelle vezetésével. 

Az előadás egy beszélgetés a térrel, ablak egy gyorsan változó környék életére, egy találkozás lenyomata a Gólya presszóval és környezetével. Utána közönségtalálkozó a Gólyában.

A projekt együttműködés az ír Makeshift Ensemble és az Artemisszio Alapítvány közt, mely az Európai Unió támogatására jött létre az Erasmus plus program keretében.
Partneri együttműködés, Artemisszio, EU

Uránszív - leírás

POSZT-FESZT 2012.
Főszerepben a város!

A FESZ fesztivál egyik legizgalmasabb attrakciója a záró előadás Schermann Márta rendezésében,  amelynek előadóművészei, résztvevői Pécs lakói közül kerülnek ki. Pályázati felhívásában a FESZ amatőr művészeket, zenészeket, táncosokat, bábosokat és műkedvelő civileket is megszólított. Az alkotás egyhetes intenzív próbafolyamat során nyeri el végső formáját.

Magyar buborék - leírás

TeARTrum Fesztivál 2011. 
Budapest Főváros idén szeptember 17-18-án rendezi meg a jubileumi, X. Autómentes Hétvégét az Andrássy Korzón.

Az idei Autómentes Hétvégén az Andrássy Korzó az eddigieknél is színesebb, gazdagabb környezetvédelmi, kulturális, sport programokkal várja a látogatókat. A nemzet főutcájává válik: városaink, falvaink turisztikai kínálata mutatkozik be a Főszezon kiállításon. Környezetbarát termékekkel, szolgáltatásokkal ismerkedhetnek a Zöld technika kiállításon. A Bringa Korzón kezdő és haladó bringások egyaránt találnak programokat, pályákat, tanácsadást. Aki megfárad a sétában, lepihenhet a Terézvárosi Civil Mező igazi zöld gyepén, ahol civil szervezetek adnak hasznos tanácsokat. Felnőttek és gyerekek a fenntarthatósággal, környezetvédelemmel barátkozhatnak számtalan játékos formában. Izgalmas lesz az Alternatív Hajtású Jármű Show és Verseny. Aktuális, új programhely a Duna Korzó: Budapest folyó-főutcája az Andrássy úton. Programok a tiszta vízért.

A korábbi évek hagyományaira építve idén is lesz Színházi Korzó az Andrássy úton: TeARTrum Fesztivál elnevezéssel, ahol elsősorban független színházi társulatokkal találkozhatnak a színházbarát látogatók a FÜGE szervezésében. Így idén nem IV. Évadnyitó Színházi Fesztivál kerül megrendezésre a 2011/2012-es évad előadásaival.

A kihelyezett standokon előre megvehetik színházi jegyeiket, ismerkedhetnek a társulatokkal, élvezhetik a változatos programokat a MasterCard - FÜGE és a Hajó Színpadon.

Oxitocin - leírás

2009.

„Én sem, és senki körülöttem nem fejezte még be a születését. Az a nap, amikor a születés leáll, az a depresszió maga. Folyamatosan készen kell állni az újjászületésre, hiszen, születő félben lévő emberek vagyunk. Aki érzi magában az állandó születést, az érzi, hogy van lelke, érzi hogy él, érzi hogy ember, és az aki nem érzi az deprimált, búskomor és így tovább. Élni azt jelenti, hogy biztosítjuk állandó születésünket.”
(J-M. Delassus)

Schermann Márta színházi alkotó, munkái különféle szociális és társadalmi problémák performatív alapokon, erőteljes vizuális eszközökkel történő megmutatására épülnek. A tavaszi akcióban, a Dandár Fürdőben Oxitocin címmel hozza létre előadását, melyben kerületi kismamákkal, egészségügyi dolgozókkal, kisgyerekekkel, helyi dolgozókkal, etc. dolgozik együtt a születés-újjászületés témakörében.

Az anyai oxitocin készíti fel a magzati agyat a születésre, valamint ez a hormon okozza a szülés alatti méhösszehúzódásokat is. Ennek jegyében a nézők a fürdő medencéjében ülve vesznek részt az akcióban, mintegy megszületésre váró emberkezdeményekként. Az Oxitocinban meghívott előadók a születésen keresztül, a folyamatos újjászületés szükségszerűségét járják körül.

Az előadók megszólalásainak performatív jellegét a projekt során felkutatott kismamák, kisgyerekek, és a születéssel kapcsolatba hozható civil személyek jelenléte, és az általuk végrehajtott akciók adják. A projekt célja, hogy a születést ne pontszerűen, lezárt és meghaladott eseményként fogják fel a résztvevő nézők. Mindaddig, amíg agy működésre képes, az emberi szervezet születésben van, mely folyamatnak a világrajövetel nem kezdete, és nem is végpontja.

Kezek - leírás

BÁLNA-BUBORÉK TRAFÓ
Évadnyitó Színházi Fesztivál
2010. szeptember

A „bálnában” táncosok ülnek a földön. Táncukkal kb. 3 percenként váltják egymást.
A bálna ajtajában, kint egy nagy szerencsekerék, melyen a különböző (táncosok által képviselt) tánctechnikák vannak feltüntetve (pl. kontakt, graham, jazz stb). A néző megforgatja a kereket, amely technikánál megáll a kerék, annak a képviselője ropja. Kb. 3 perc után újabb forgatás kint, bent váltás.

Kint egy ember videokamerával felszerelkezve bóklászik a tömegben, melynek képe élőben látható a bálnában lévő vásznon, vagy tévén (mivel a bálna átlátszó, ekképp a bálnát körülálló nézők is láthatják a benti képet). A kamerás ember kér kint a tömegben nézőt, hogy mutasson egy markánsabb mozdulatot-gesztust. A táncos a kapott mozdulatot is beépíti táncába.
Bent is egy hangfal, kint is egy hangfal. Ugyanaz a zene megy az egész akció alatt, melyet a táncosok is hallanak és kint a nézők is.

A táncosok fehérben vannak. Alatta valami nagyon erős színű másik réteg van. Az a táncos, aki épp felpattan táncolni, ledobja fehér trikóját, vagy ruháját.
Az akció során folyamatosan héliummal felfújt fehér gumikesztyűket eregetnek be a térbe (apró kis cetlik vannak benne, a nézők üzeneteivel a Trafónak). Ezek a kezek fent lebegnek a térben. Így a nagy bálnabuborékban a sok érkező kesztyűbuboréktól, folyamatosan szűkül, és tovább fehéredik a tér, telítődik a bálna hasa. Szerencsés esetben ezek a lebegő kezek az akció végére gyakorlatilag kiszorítják a táncosokat a térből.

Dinamó - leírás

Időjáró - leírás

IDŐJÁRÓ - MINDEN SZIROMNYÍLÁS IDEJÉN KEZDŐDÖTT ...
Divatszínház

Az előadás a mesék és csodák világba kalauzolja a nézőket. Egyszerűen élvezzük a látványt, szurkolunk a „jó”-nak, csodáljuk a „szép”-et és együtt érzünk az „ügyefogyott”-tal, szóval hagyjuk, hogy magával ragadjon az a világ, melyet már gyermekkorunk óta olyan jól ismerünk: A Mese.

Szereplők: Greifenstein János, Helyes Annamária, Király Anita, Krasznahorkai Ágnes, László Mónika, Schermann Márta, Stubnya Béla, Szabó Annie, Vinczellér Katalin
Ruhaterv: BARACK, Seller Orsolya, Opauszki Szilvia
Látvány: Bodóczky Antal, Seller Balázs, Lőrincz Krisztina
Fény: Bánki Gabriella
Dj: Dj. Zéró
Rendező: Schermann Márta
Támogatók: Műhely Alapítvány, Artus, La Fleur & Ballon dekor Galéria, ProBonitas

Planta inquilina

Hajléktaland - leírás

Városi Ferenc élete és halála - leírás

összművészet a Tűzoltó utcában

A IX. kerületi Városi Ferenc életre kel egy több részes, több hónapon át tartó összművészeti és közösségi eseménysorozat segítségével.
De ki is ez a Városi Ferenc? Egy átlagos IX. kerületi lakos. Vagyis épp olyan szép, csúnya, kövér, sovány, okos, buta, öreg, fiatal, mint bármelyikünk. És ezer szállal kötődik a Ferencvároshoz. Nem csoda, hiszen élete legfontosabb eseményei itt történtek; ezekről szólnak a színházi előadások, a kiállított képregény, a puzzle, a hanginstalláció, a tűzoltókórus próbái, és maga a Tűzoltó utca és a TRAFÓ is augusztustól októberig.
Az alkotók célja, hogy civilekből és művészekből álló közösség épüljön, mely közös játékban, együtt valósít meg egy művészeti projektet e pár hónapos munka során. A központi helyszín és hátteret biztosító intézmény a 15. születésnapját ünneplő TRAFÓ.
Városi Ferenc élete hétről hétre bontakozik ki, de az eseménysorozatot egy “maratoni” nap zárja, amikor az összes színházi előadást és a kísérő projektek eredményeit is megtekinthetik a nézők. A bázis a Trafó lesz, ahol a legelszántabbak eltölthetnek egy különleges éjszakát is.
Addig is elérhető Városi Ferenc a Facebookon. Barátságos és kommunikatív; érdemes bejelölni.

Szereplők: Álmosd Phaedra, Bezerédi Zoltán, Borbiczki Ferenc, Fancsikai Péter, Hárs Anna, Horváth Kristóf, Kemény Zsófi, Molnár Csaba, Pogány Judit, Pokorny Lia, Szabó Vera, Urbanovits Krisztina,
valamint Dr. Ferenczy Attila, Göbl Gabriella, Győrfi Anna, Dr. Hauser Péter, Jordán Péter, Mátraházi Noémi, Orsós Róbert, Szülek István, a Ferencvárosi Tanoda diákjai, a Milestone Intézet diákjai és a környék lakói Zene: Halas Dóra és az Amőba, Helikon Orkestar
Slam poetry: Horváth Kristóf, Kemény Zsófi
Hanginstalláció: Zsilka Zsófi, Cselenák Zsolt
Koreográfia: Hód Adrienn
Látvány: Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola diákjai és tanárai
Technika: Éltető András
Fotó: Pereszlényi Erika
Videó: Fancsikai Péter
Asszisztens: Záhonyi Enikő
Projekt koordiátor: Kövécs Luca, Vajda Flóra
Szöveg, dramaturgia: Garai Judit, Hárs Anna
Rendező, koncepció: Schermann Márta

Önkéntesek: Czékus Andrea, Fabacsovics Lili, Gyertyán Balázs, Moharos Éva, Orosz Csenge, Tóbiás Lilla

Külön köszönet Dávid Ferencnek, Dr. Hauser Péternek, az Élesztőnek, a Ferencvárosi Tanodának, a Kék Pont munkatársainak, Kőrösi Zoltánnak, Alexis Lathamnek, az Őrzők Alapítványnak, a Pulzus Bisztrónak, Rácz Péternek, Simányi Zsuzsannának, Tóth Imrének, a II. számú Gyermekgyógyászati Klinika főigazgatójának és munkatársainak, valamint minden interjúalanyunknak

Színházi előadások:

1.    Városi Ferenc születése - szappanopera egy gangra
2013. szeptember 14. (20h) és október 19. (20h)

Egy asszony vajúdik a Tűzoltó utcában: fiút készül világra hozni, Városi Ferencet, projektsorozatunk főszereplőjét. De Ferike élete már a kezdetekkor sem felhőtlen. Problémás családi háttér, rengeteg frusztráció és az otthonszülés vs. kórházi szülés problematikája kerül terítékre egy mulatságos és szürreális szappanoperában. 

2.    Városi Ferenc gyógyulása - megtörtént klinikai esetek
2013. szeptember 15. (16h) és október 20. (11h)

Tud-e együttműköni egy házaspár, ha valódi összefogásra van szükség? Hogyan változtatja meg az egész család életét, ha a gyerekkel igazán nagy baj történik? Milyen plusz szerepei lesznek egy anyának, egy apának, egy nagymamának, egy testvérnek? A daganatos gyerekek több mint 70%-a meggyógyul, de hogyan lehet azt földolgozni vagy egyáltalán föl lehet-e dolgozni, ha elveszítjük gyermekünket? – a dokumentumszínházi előadás szülőkkel készített interjúk alapján készült.

3.    Városi Ferenc választása - slampárbaj és dis(-)kurzus az elmenetelről
2013. szeptember 29. (17h) és október 20. (15h)

Honvágy, kalandvágy, kényszer, lehetőség – hol húzódik a határ? Slampárbaj érvekkel és ellenérvekkel. Egyéni és csoportos útkeresés a IX. kerület utcáin a “menni vagy maradni” térképével kezünkben.

   
4.    Városi Ferenc szerelme - anonim önsegítő vallomások
2013. szeptember 29. (19h) és október 20. (17h)

Nem is sejtjük, milyen sokan küzdenek valamilyen függőséggel. A szomszéd bácsi, a mindig vidám zöldséges, a lány, aki szemben ül a villamoson. Te vagy én. Az önsegítő csoportokban gyógyulásra vágyó függők merítenek erőt egymás akaraterejéből, gondolataiból, kudarcaiból és történeteiből. Józannak lenni nehéz. De hogy mennyire, arról vallanak a színészek a dokumentarista előadásban.

5.    Városi Ferenc búcsúztatója - prezivel töltött halotti torta zenei díszítéssel
2013. október 20. (19h)

Elvesztettünk valakit, egy hétköznapi hőst, aki egyszerre volt szerető társ, odaadó gyermek, gondos szülő, megbízható kolléga és kiváló projekttéma. Szívünkben emléke örökké él. Búcsúzzunk el méltóképpen a hősi halált halt Városi Ferenctől. Együtt. Hosszan. Tartalmasan. Zenével. És születésnapi mulatsággal.

Szomszédok - leírás

Mi magyarok – miközben százezrével hagyjuk el az országot – gyanakodva szemléljük a hozzánk érkező idegeneket.
Migránsok, akik köztünk élnek. Miben mások, mint mi és mennyiben ugyanolyanok? Milyen, ha a szomszédban lakik egy arab, egy orosz, egy vietnámi vagy akár egy cigány család? Miért van meg mindenkiről a véleményünk és miért félünk a pirézektől?
Egy átlagos magyar család vacsoráján keresztül betekintést nyerhetünk a kis magyar valóságba, aminek immár számos más náció is részese.
2015. április 8-án volt a Szomszédok premierje. A nemzeti konzutláció a bevándorlásról és a határon felhúzott kerítés akkor még komikusan valószínűtlen rémképként lebegett előttünk. Azóta sok minden történt, de – vagy talán éppen ezért – az előadás mégis aktuálisabb, mint valaha.
A groteszk és önironikus előadás a színház, a film és a hangjáték eszközeit ötvözi.

Szereplők:
Pogány Judit
Felhőfi-Kiss László
Schneider Zoltán
Schermann Márta
Kovács S. József
és civilek

Rádiófelvétel: Surányi András, Drobek Attila
Zenei szerkesztő: Hortobágyi László
Videó: Tóth Artin
Technikai munkatárs: Éltető András
Kreatív munkatárs: Dávid Ferenc
Író: Hárs Anna
Rendezte: Schermann Márta

A Szomszédok előadás és projekt a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásából jött létre.

Befonó - leírás

Árvaálom projekt Esztergomban
2016. február 25.

Az Árvaálom projekt két talán legfontosabb eleme az állami gondozásban élő fiatal lányok helyzetének megismertetése a társadalommal, valamint művészi munka segítségével az önbecsülésük és önértékelésük megerősítése.
Ezek a lányok élethelyzetükből adódóan sokkal erősebben vannak kitéve a prostitúció (és az ehhez kapcsolódó emberkereskedelem), de akár a kábítószer függőség veszélyének is. Ezzel kapcsolatban – egy-egy bulvár hírtől eltekintve - alig van hiteles információja a szélesebb társadalomnak – és sajnos a közszférának is.
Az Árvaálom felhívja a figyelmet erre a társadalmi problémára, és a bevont fiataloknak újfajta értékrendszert, kapcsolati tőkét és életvezetési modellt kínál.

Az Esztergomi Befonó alapvetően a társadalmi felelősségvállalás, a figyelemfelhívás és tájékoztatás oldaláról erősíti tovább a projektet. De lehetőséget kínál azon lányoknak is aktív közreműködésre, akik érdeklődök, együttműködők a projektet illetően, azonban magas számuk miatt nem bevonhatók a későbbi színházi előadásba.

Az esztergomi intézet, ahol munkánk folyik, különleges gyermekotthon, feladata a súlyos beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő 12-18 éves korú intézeti és állami nevelt leányok korrekciós személyiségfejlesztése, oktatása, képzése. Ezért rendkívül örömteli, hogy az intézet 62 bentlakója közül, 22 növendék érdeklődött a projektben való részvétel iránt, akik közül 15 lánnyal kezdtük meg a munkát 2015. áprilisában (nagyobb létszámmal sajnos nem tudunk megfelelő színvonalon dolgozni). Lelkes, aktív csoport az övék, a lányok szívesen jönnek a foglalkozásra és mára már rendkívül együttműködők. Ebből a 15 fős csoportból kerül ki az a 7-8 fiatal, akik a későbbi színházi előadásban is szerepelni fog. Viszont senkit nem szeretnénk a csoportból elveszíteni, ezért ez a Befonó remek alkalom arra is, hogy azok a fiatalok is egy közös cél felé törekedjenek velünk, akik a későbbi előadásban szerepleni nem tudnak. A Befonóban részt vesz az intézet néhány dolgozója (akik a projekt teljes időtartama alatt rendkívül együttműködően és segítőkészen támogataják munkánkat), az Árvaálom csoport tagjai, valamint az intézet más növendékei is. Számukra januárban, februárban külön workshopokat szervezünk társművészek bevonásával (koreográfus, zenészek), mely során felkészülünk a februári Befonó térspecifikus eseményére.

Másik fontos feladatunk, hogy erőteljes pr munkával felkeressünk és meghívjunk olyan médiumok szakembereit, amelyek véleményükkel, híradásukkal jelentős befolyással bírnak a szélesebb rétegek felé (Kossuth Rádió, Klub Rádió, Civil Rádió, Népszabadság, Magyar Narancs, Origó, Index, Nők Lapja, Duna Televízió stb munkatársai). Őket és a projekt támogatóit hívjuk meg a Befonóra, egy délutáni esztergomi látogatásra a nevelőotthonba. Az Árvaálom színházi előadás bemutatására 2016. március 17-én a Trafó Kortárs Művészetek Házában kerül sor. Néhány héttel korábban, 2016. február 25-én kerül megrendezésre a Befonó. A Trafóban találkozunk ekkor is a meghívott szakemberekkel, itt rövid ismertetőt adunk az Árvaálom projektről, és interaktív akción keresztül, játékosan máris bevonjuk a megjelent riportereket, újságírókat. Ezután busszal közösen utaztattuk a meghívottakat Esztergomba, ahol már várnak bennünket az intézet munkatársai, az intézetben élő növendékek, és az Árvaálom előadás néhány színésze, akik szintén közreműködnek a Befonóban.
Az Esztergomi Nevelőintézetben a busz utasai résztvesznek egy körsétán, mely során bemutatjuk az intézetet, az ott dolgozó embereket és a növendékeket. Ezen keresztül betekintést nyernek az ott élők hétköznapjaiba, problémáikba, örömeikbe. Ez a séta azonban nem csupán informatív jellegű. Kisebb jelenetek, akciók közé ágyazzuk be a beszélgetéseket, rövid nyilvános interjúkat, melyeket a növendékek, az intézeti dolgozók és néhány színész ad elő. Így az esemény leginkább egy térspecifikus dokumentumszínházi előadásként értelmezhető. Az intézeti körsétát egy rövid ízelítő zárja a tornateremben (ahol akkor már 1 éve folynak a workshopok), mely során betekintést engedünk a meghívottak számára az intézetben zajló műhelymunkába.
Ezután az intézet étkezdéjében közös, korai vacsorára hívjuk meg a résztvevőket. Itt a fiatalokkal, az ottani dolgozókkal együtt költhetnek el egy különleges vacsorát. A vacsora végeztével még 30 perc áll rendelkezésére a meghívott médiaszakembereknek, hogy interjúkat készíthessenek a helyszínen, illetve a későbbi beszélgetések, interjúk időpontjait leegyeztethessék.
Végezetül busszal közösen utaztatjuk vissza a meghívottakat Budapestre a Trafó Kortárs Művészetek Házához.
Reményeink szerint ez az esemény kimagaslóan ráirányítja a figyelmet a néhány héttel ezután bemutatásra kerülő színházi produkcióra. De ennél is fontosabb, hogy egy újabb lehetőség arra, hogy ez a téma megjelenjen a különböző médiumokban, és ezáltal közbeszédben is. További hozadéka az eseménynek, hogy reményeink szerint, az ide meghívott 30 szakember, későbbi munkái során is tovább kamatoztatja az itt megszerzett információkat, és a sajátélmény ereje által sokkal érzékenyebben, felelősségteljesebben nyilvánul meg e témában.


Pintér Sándor, aki jelenleg is Magyarország belügyminisztere, 2010-ben a következőképpen foglalt állást:
"Pintér Sándor a levélre úgy reagált: a legutóbbi öt év statisztikai adatai és a tapasztalatok nem indokolják a rendőrségen külön gyermekprostitúció ellenes akciócsoportok létrehozását. A belügyminiszter a levélben úgy vélekedett: a tapasztalataik szerint a kiskorú prostituáltak nem fenyegetés és kényszer alatt, hanem önként válnak prostituálttá."
Pintér Sándor 2015-ben a Befolyás Paraméter szerint Magyarország 8. legbefolyásosabb embere, a szava sokat ér. Amíg ilyen gondolatok keringenek a médiában ellenpontok nélkül, addig úgy érezzük, minden eszközt meg kell ragadni ahhoz, hogy a gondolkodást, véleménynyilvánítást hiteles, és érzékekeny híradásokon keresztül formálni tudjuk.

Schiller: Haramiák - JobAct - leírás

Back to Top